Mirjana Kojic

Author's posts

Štetnost prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe

U oblastima sa visokom temperaturom dolazi do epifitocije oboljenja. Cercospora beticola na listovima izaziva pojavu sivo pepeljastih pega oivičenih mrko ljubičastom bojom. Nekrotirani središnji deo pege vremenom ispada pa se javlja i šupljikavost listova repe. Pege se javljaju na starijem lišću izazivajući njegovo propadanje, pri čemu se smanjuje asimilaciona površina koju biljka teži da nadoknadi. …

Continue reading

Zabeleženo prisustvo grinje na soji

Masovnoj pojavi grinje-Tetranychus urticae u usevu soje doprinele su visoke temperature i niska relativna vlažnost vazduha. Tetranychus urticae se najpre javlja na obodima parcela, gde dospava sa zakorovljenih ovratina. Grinja je prisutna najpre na naličju lista gde siše biljne sokove u blizini lisnih nerava. List dobija karakteristične srebrnkaste pege koje se zapažaju na licu lista. …

Continue reading