Tag: jarak

Samodoprinos u Jarku

Grupa građana  iz Jarka uputila je molbu predsedniku Mesne zajednice Jarak i članovima saveta, da u što kraćem roku sazove sednicu saveta. Zainteresovani građani žele da pokrenu određena pitanja u vezi Odluke o uvođenju samodoprinosa na području MZ Jarak u period od 2012. do 2016. godine objavljenoj u Službenom listu grada Sremska Mitrovica br. 12/2013/. …

Continue reading