Tag: zabrana bacanja smeca

Postavljene table o zabrani bacanja smeća

Udruženje Savski talas iz Jarka je svojim sredstvima finansiralo postavljanje 10 tabli sa obaveštenjem o zabrani bacanja smeća. U dogovoru sa Komunalnom policijom iz Sremske Mitrovice, napisan je broj telefona na koji možete prijaviti nedozvoljeno odlaganje otpada. Komunalna policija nam je još jednom potvrdila da je za podnošenje prijave dovoljna fotografija na kojoj se vidi …

Continue reading