Info

Udruženje “Savski talas”  iz Jarka je neprofitna, nepolitička, dobrovoljna, ekološka organizacija.

Svoje delovanje smo počeli u aprilu 2012. godine, kao ekološka sekcija udruženja “Savski talas” iz Sremske Mitrovice.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje zaštite životne sredine, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima.

Sve što smo do sada uradili možete pratiti putem ovog sajta i Facebook stranice – SavskiTalasJarak. 

Ukoliko želite da nas kontaktirate, to možete učiniti putem e-mail adrese:

savskitalas@jarak.net