Return to Naše selo

Selo u prošlosti

Selo Jarak ima bogatu istorijsku tradiciju.
Od davnina je u ovom delu ravnog Srema, nedaleko od Sremske Mitrovice, bilo povoljnih uslova za dobar život i stanovanje.
Priroda je to područje, kao uostalom i veći deo Srema, obdarila plodnom zemljom i divnim uslovima za lep i miran život.

Zemlja je spontano, sama po sebi uvek prirodno birala sebi stanovništvo. Ravničarska, plodna sa blagom i raznovrsnom klimom, neprestano je naseljavana vrednim, radnim i požrtvovanim ljudima.

 


 

Ponikla na zemlji ratova i stalnog prolaženja, na zemlji privlačnoj za narode i osvajače, u Jarku se uvek nešto menjalo i novo stvaralo, nestajalo i ponovo rađalo. Pored njega su odvajkada prolazili važni drumovi, na njegovom tlu su podizane tvrđave, razvijale se civilizacije, a Jarak je ostajao selo u sastavu moćnih država.

 ostaci keramike

ostaci keramike i kostiju

Prve ljudske grupe nastanile su se u jaračkom predelu još u mlađe kameno doba – oko 4.000 godine pre nove ere. Kameni predmeti, noževi sekire, svrdla i druga oruđa iskopavani u jaračkom ataru, svedoče o drevnoj prošlosti ovog naselja.

U doba neolita u reonu Jarka formiraju se prve nastambe, uglavnom locirane u južnom kraju prema Savi.

Na lokalitetu Turjan, od zapadne ivice kanala Kudoš pa dalje duž savske obale, pruža se praistorijsko naseljena kome se kasnije razvilo i rimsko naselje.
ostaci od koplja

Na lokalitetu Aluge, koji se nalazi se leve strane puta Sremska Mitrovica – Jarak, u doba Rimljana izgrađeno je poljsko dobro Villa rustica.

Takođe, na lokalitetu Crkvice i Livade nalazilo se manje rimsko naselje sa nekropolom (grobljem).

Na lokalitetima Strmoglavnica i Odorovac su pronađeni ostaci keramike, životinjskih kostiju i kamenih alatki, što pokazuje da su na jaračkim poljima ljudi oduvek živeli.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.