Samodoprinos u Jarku

samodoprinos-sremske novine

Obaveštenje o usvajanju Samodoprinosa u Jarku, objavljeno u Sremskim novinama 6.12.2011.

Grupa građana  iz Jarka uputila je molbu predsedniku Mesne zajednice Jarak i članovima saveta, da u što kraćem roku sazove sednicu saveta.

Zainteresovani građani žele da pokrenu određena pitanja u vezi Odluke o uvođenju samodoprinosa na području MZ Jarak u period od 2012. do 2016. godine objavljenoj u Službenom listu grada Sremska Mitrovica br. 12/2013/.
Na sledećem linku se nalazi odluka , na stranama 18,19 i 20.

Zahtev je predat sekretaru Mesne zajednice 14.03.2014. godine i zaveden je pod brojem 062-2014.

zahtev za sastanak sa MZ-overen1

35 meštana Jarka je potpisalo zahtev za hitan sastanak sa predstavnicima MZ Jarak
(podaci su zamrljani zbog zaštite ličnih podataka)
Objašnjenje: 35 meštana je potpisalo zahtev za sastanak sa MZ i to je sasvim dovoljno.
Peticija protiv samodoprinosa je sakupila preko 700 potpisa meštana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.