Uradi nešto-realizacija projekta 2

Udruženje “Savski talas” je neprofitna, nevladina, dobrovoljna ekološka organizacija.
Delovanje smo započeli u aprilu 2012. godine sa ciljem da doprinesemo očuvanju i
zaštiti životne sredine u selu Jarak.
Od tada smo organizovali nekoliko volonterskih akcija i učestovali na konkursu “Uradi nešto” gde smo osvojili nagradu za projekat “Očistimo selo Jarak”.

Zahvaljujući našem angažovanju i donaciji “Telekoma Srbije”, Jarak se danas može pohvaliti kao jedino selo u okolini 
sa uličnim kantama za smeće i PET kontejnerima.
Želimo da doprinesemo boljem, kvalitetnijem i zdravijem životu u našem selu.

Vreme je da razmišljamo o životnoj sredini i da svako od nas da
svoj lični doprinos, kako bi sredina u kojoj živimo bila bolje i 
zdravije mesto.
Plastične flaše se skoro nikada ne mogu potpuno razgraditi u prirodi,
ali se mogu ponovo preraditi i iskoristiti.
Zbog toga je važno da plastične flaše izdvajamo iz ostalog otpada i odvojimo ih
u posebna spremišta. Tako sakupljena ambalaža se vraća u ponovnu preradu.

Šta treba odlagati u PET kontejnere?


U spremišta za PET treba odlagati plastičnu ambalažu – flaše od mineralnih voda, sokova,
osvežavajućih pića, piva, plastične flaše od mleka i jogurta. Na takvoj ambalaži se mogu
naći oznake – krug u kojem piše PET ili trougao koji simboliše reciklažu, sa brojem jedan u sredini.

Šta je to PET ambalaža?


Polietilen tereftalat (PET) je najčešće korišćeni poliester za proizvodnju ambalaže
koja se koristi za pakovanje prehrambenih proizvoda.
Od prerađenog PET-a se dobijaju sintetička vlakna koja imaju široku primenu u izradi odeće, tepiha,
torbi i drugih upotrebnih predmeta. Reciklirani PET se takođe koristi za dobijanje plastične ambalaže.
Upotrebljena ambalaža od PET-a jeste otpad, ali nije smeće, jer je PET ambalažu moguće potpuno reciklirati 
i vratiti u ponovnu upotrebu.

Zašto je važno da odvajamo PET ambalažu?


Sve je manje sirovina na našoj planeti i prostora za odlaganje otpada.
Ne možemo večno da iskorišćavamo prirodu, moramo štedljivije i razumnije
postupati sa našim resursima. 
Stoga moramo ponovo da upotrebimo otpad, tako da za sebe i svoju decu
sačuvamo sredinu u kojoj je zdravo i lepo živeti.

 

Slike PET kontejnera pogledajte na OVOM linku.