Jarak traži pravdu!

Meštani Jarka su 4. juna 2014.godine pokrenuli Građansku inicijativu i sakupili 860 potpisa
(što čini 52.4% stanovništva) kako bi od opštinskih i lokalnih vlasti  zatražili ukidanje plaćanje samodoprinosa.

Zakonski rok za odgovor je istekao 4.avgusta 2014. godine i stanovnici ovog sela se pitaju zašto nema povratne informacije na molbu koju su dostavili sledećim institucijama:
• Gradonačelniku Grada Sremska Mitrovica
• Predsedniku skupštine Grada Sremska Mitrovica
• Gradskom javnom pravobranilaštvu

Jarčani su u zahtevu objasnili da nisu u mogućnosti da izdvajaju 3% od svojih plata zbog ekonomske krize.

Preduzeća i ustanove u kojima su Jarčani zaposleni,
odbijaju svojim zaposlenima 3% od plate prema sledećem uputstvu.

Pošto mnogima nije jasno o čemu se radi i šta je samodoprinos, pojasnićemo na sledećem primeru:

Zaposleni ste u školi, banci, bolnici ili kod privatnika.
Živite u Jarku i imate neto platu od 45.000,00 dinara.

Svakog meseca će vam sa računa biti odbijeno 3% tj. 1.350,00 dinara na ime samodoprinosa i uplaćeno na račun MZ Jarak, odnosno na račun Grada.
Na godišnjem nivou dali ste za svoje selo 16.200,00 dinara.

Lepo od vas.

Da li ste zadovoljni rezultatima svog uloga?

pravda za Jarak!

pravda za Jarak!

peticija za ukidanje samodoprinosa

Peticija koju je potpisalo 860 stanovnika Jarka.

Podsetimo da se samodoprinos plaća već dugi niz godina u Jarku i da smo jedno od retkih sela mitrovačke opštine gde se samodoprinos sprovodi.
Primera radi, građani Sremske Mitrovice ne izdvajaju sredstva za samodoprinos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.