Peticija za ukidanje samodoprinosa u Jarku

Meštani sela Jarak godinama plaćaju samodoprinos.
Sredstva koja se prikupljaju koriste se za zadovoljenja zajedničkih potreba.
Tako bi trebalo da bude i tako je zakonom predviđeno.

[important]

Šta je samodoprinos?
Samodoprinos je lokalni javni prihod  
uveden  Zakonom o porezima 1946. godine i regulisan je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.
Samodoprinos podrazumeva aktivno učešće građana koji pokreću inicijativu za donošenje odluke o uvođenju istog (odnosno odbornici u skupštini lokalne samouprave kao predstavnici građana), oni podnose i program kojim se utvrđuju izvori i način obezbeđivanja ukupnih finansijskih sredstava za realizaciju projekata koji je predmet te odluke.
Osnovicu samodoprinosa čine zarade (plate) zaposlenih, prihodi od poljoprivrede i šumarstva i prihodi od samostalne delatnosti.

Odluka o obavezi može biti punovažna samo ako je donesu većina građana koja ima aktivno biračko pravo i prebivalište na području na kome se prikupljaju sredstva i u skladu sa zakonima koji uređuju postupak neposrednog izjašnjavanja građana (referendum ili plebiscit).

[/important]

 

Osvrnućemo se na poslednje dve odluke objavljene u Službenom listu grada Sremska Mitrovica o plaćanju samodoprinosa u Jarku.

Odluke se odnose na period od 2007. do 2011.(Sl.list br.9/2006) godine i na tekući samodoprinos
uveden 2012. godine (Sl.list br.12/2013) :

Samodoprinos

Odluka o sprovođenju samodoprinosa u Jarku od 2012.do 2016 god. (klik za veću sliku)

U odluci od 2006. godine novčani iznosi nisu navedeni, dok u odluci od 2012. godine predviđeni su sledeći iznosi:

– Završetak započete dogradnje Doma kulture Jarak, u iznosu od: 2.500.000, 00 dinara
– Održavanje puteva i pešačkih staza u ulicama u iznosu od:
1.000.000, 00 dinara.

– Izgradnja arteške česme na centru sela, u iznosu od:
2.000.000, 00 din.

– Nastavak aktivnosti za početak radova na kanalizaciji, u iznosu od:
2.000.000, 00 din.

– Određivanje lokacije i izgradnje jame za odlaganje uginulih životinja i životinjskih konfiskata, u iznosu od:
1.000.000, 00 dinara.

– Održavanje atarskih puteve i atarske kanalske mreže, u iznosu od:
1.000.000, 00 din.

– Održavanje mesnog groblja, drugih javnih površina i seoske rigolske mreže, , u iznosu od:
1.000.000, 00 din.

– Za razvoj i unapređenje sporta uopšte, u iznosu od:
2.000.000, 00 din.

– Redovna delatnost i administrativni poslovi, u iznosu od:
2.500.000, 00 din.

 

Peticija za ukidanje samodoprinosa

Za česmu u centru sela koja nije u funkciji decenijama, predviđeno je 2 miliona dinara.

Postavlja se pitanje sprovođenja Odluke, pogotovu člana br. 7, gde stoji da obveznici plaćaju samodoprinos na sledeći način:
– 3% na osnovicu koji čine zarade (3% od plate zaposlenog)
– 5% na prihod od privatnih preduzetnika (ukupan prihod privatnika)
– 15 % za zamljoradnike na osnovicu koju čini katastarski prihod.

Situacija u praksi je nešto drugačija.
Zemljoradnici u Jarku, koji su većinski deo stanovništa, ne plaćaju 15% katastarskog prihoda, kako je zakonom predviđeno.
Sa druge strane, preduzeća su dobila uputstvo na koji način da odbijaju svojim zaposlenima 3% i na koji račun se uplaćuju sredstva.
Većina firmi postupa prema zakonu i sprovodi odluku, kao i privatni preduzetnici koji uplaćuju 5% ukupnih prihoda na isti račun.

Na sastanku saveta MZ Jarak održanom 14.aprila 2014. predstavnici meštana su želeli da reše dilemu oko uvođenja i sprovođenja samodoprinosa kao i oko utroška sredstava.  Na pitanje zašto poljoprivrednici ne plaćaju samodoprinos, odgovor je bio da država nema sredstvo kojom bi to sprovela u delo.
Predstavnici MZ Jarak su obrazložili dosadašnji utrošak sredstava i podneli dokumentaciju o potrošenim sredstvima u 2012. i 2013.godini.

 


Na sastanku je zaključeno da stanovici koji plaćaju samodoprinos više nisu u materijalnoj mogućnosti da odvajaju novac za tu namenu i da nisu zadovoljni dosadašnjom raspodelom sredstava.

Meštani obaveštavaju Savet MZ Jarak, da je pokrenuta Građanska inicijativa za ukidanje Samodoprinosa, koju je potpisalo 860 punoletnih stanovnika sela.

Kako to čini više od polovine aktivnog biračkog tela (od ukupno 1641 glasača), prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, stiču se uslovi da organi jedinice lokalne samouprave stave van snage odluku o sprovođenju samodoprinosa.

 

[important]

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007)

član 68.
Građani putem građanske inicijative predlažu skupštini jedinice lokalne samouprave donošenje akta kojim će se urediti određeno pitanje iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, promenu statuta ili drugih akata i raspisivanje referenduma u skladu sa zakonom i statutom.
O predlogu iz stava 1. ovog člana, skupština je dužna da održi raspravu i da dostavi obrazložen odgovor građanima u roku od 60 dana od dobijanja predloga.
Statutom jedinice lokalne samouprave utvrđuje se broj potpisa građana potreban za punovažno pokretanje građanske inicijative, koji ne može da bude manji od 5% birača

[/important]

 

Građanska inicijativa, sa imenima, prezimenima, potpisima i jedinstvenim matičnim brojem svih pokretača građanske inicijative je dostavljena 4.juna 2014. godine sledećim institucijama:

• Gradonačelniku Grada Sremska Mitrovica
• Predsedniku skupštine Grada Sremska Mitrovica
• Gradskom javnom pravobranilaštvu

Zakonski rok za odgovor je 4.avgust 2014.

Zahtev za ukidanje samodoprinosa u Jarku

Zahtev za ukidanje samodoprinosa u Jarku podnešen 4.jula 2014. godine. (deo teksta sakriven zbog zaštite privatnosti)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.