Štetnost prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe

U oblastima sa visokom temperaturom dolazi do epifitocije oboljenja. Cercospora beticola na listovima izaziva pojavu sivo pepeljastih pega oivičenih mrko ljubičastom bojom. Nekrotirani središnji deo pege vremenom ispada pa se javlja i šupljikavost listova repe.

11758927_543239492496868_682655058_n

Pege se javljaju na starijem lišću izazivajući njegovo propadanje, pri čemu se smanjuje asimilaciona površina koju biljka teži da nadoknadi. U jesen dolazi do retrovegetacije i umesto da hranljive materije skladišti u koren biljka ih usmerava na formiranje novih listova. Na ovaj način se može umanjiti prinos do 50%.

U našim uslovima hemijska zaštita protiv Cercospora beticola je neophodna i redovno se izvodi. Najvažnije je izvesti prvo tretiranje u pogodnom trenutku zaraze, kako se ne bi nagomilavao inokulum na zaraženim listovima i biljnim ostacima. Prvi tretman se izvodi kada se na 5% biljaka uoči preko 10 pega, dok se sledeći tretmani izvode na osnovu praćenja razvoja i širenja bolesti na nove listove.

Ukoliko na 25% listova ima više od 5 pega zaštita se obavlja kombinacijom sistemičnih i preventivnih fungicida, na bazi sledećih aktivnih materija:
flutriafol + hlorotalonil
difenokonazol-propikonazol + hlorotalonil
azoksistrobin-epoksikonazol + hlorotalonil
azoksistrobin-ciprokonazol + hlorotalonil

Kako bi se umanjilo štetno dejstvo bolesti potrebno je birati otpornije sorte za uzgoj, duboko zaorati žetvene ostatke koji su izvor zaraze za sledeću godinu, redovno održavati delove pod korovima, sejati repu na istoj parceli tek nakon četiri godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.