Tag: samodoprinos

Peticija za ukidanje samodoprinosa u Jarku

Meštani sela Jarak godinama plaćaju samodoprinos. Sredstva koja se prikupljaju koriste se za zadovoljenja zajedničkih potreba. Tako bi trebalo da bude i tako je zakonom predviđeno. [important] Šta je samodoprinos? Samodoprinos je lokalni javni prihod  uveden  Zakonom o porezima 1946. godine i regulisan je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Samodoprinos podrazumeva aktivno učešće građana koji …

Continue reading

Samodoprinos u Jarku

Grupa građana  iz Jarka uputila je molbu predsedniku Mesne zajednice Jarak i članovima saveta, da u što kraćem roku sazove sednicu saveta. Zainteresovani građani žele da pokrenu određena pitanja u vezi Odluke o uvođenju samodoprinosa na području MZ Jarak u period od 2012. do 2016. godine objavljenoj u Službenom listu grada Sremska Mitrovica br. 12/2013/. …

Continue reading