Tag: selo

Peticija za ukidanje samodoprinosa u Jarku

Meštani sela Jarak godinama plaćaju samodoprinos. Sredstva koja se prikupljaju koriste se za zadovoljenja zajedničkih potreba. Tako bi trebalo da bude i tako je zakonom predviđeno. [important] Šta je samodoprinos? Samodoprinos je lokalni javni prihod  uveden  Zakonom o porezima 1946. godine i regulisan je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Samodoprinos podrazumeva aktivno učešće građana koji …

Continue reading