Nelegalna prodaja suhomesnatih proizvoda

Sušeno meso

Meso čija se vrednost procenjuje na oko 500.000 dinara, privremeno je oduzela veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede

SREMSKA MITROVICA – Nelegalnu proizvodnju suhomesnatih proizvoda u Jarku, područje Sremske Mitrovice, sa oko 1.000 kilograma nelegalno proizvedenog mesa,
čija se vrednost procenjuje na oko 500.000 dinara, otkrila je sremskomitrovačka policija.

Policija je u dvorištu privatne kuće pronašla oko 800 kilograma suhomesnatih proizvoda namenjenih za prodaju i oko 200 kilograma sirovog mesa spremnog za preradu.

Meso čija se vrednost procenjuje na oko 500.000 dinara, privremeno je oduzela veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede.
Protiv vlasnika biće podneta krivična prijava za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, u redovnom postupku.

Štetnost prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe

U oblastima sa visokom temperaturom dolazi do epifitocije oboljenja. Cercospora beticola na listovima izaziva pojavu sivo pepeljastih pega oivičenih mrko ljubičastom bojom. Nekrotirani središnji deo pege vremenom ispada pa se javlja i šupljikavost listova repe.

11758927_543239492496868_682655058_n

Pege se javljaju na starijem lišću izazivajući njegovo propadanje, pri čemu se smanjuje asimilaciona površina koju biljka teži da nadoknadi. U jesen dolazi do retrovegetacije i umesto da hranljive materije skladišti u koren biljka ih usmerava na formiranje novih listova. Na ovaj način se može umanjiti prinos do 50%.

U našim uslovima hemijska zaštita protiv Cercospora beticola je neophodna i redovno se izvodi. Najvažnije je izvesti prvo tretiranje u pogodnom trenutku zaraze, kako se ne bi nagomilavao inokulum na zaraženim listovima i biljnim ostacima. Prvi tretman se izvodi kada se na 5% biljaka uoči preko 10 pega, dok se sledeći tretmani izvode na osnovu praćenja razvoja i širenja bolesti na nove listove.

Ukoliko na 25% listova ima više od 5 pega zaštita se obavlja kombinacijom sistemičnih i preventivnih fungicida, na bazi sledećih aktivnih materija:
flutriafol + hlorotalonil
difenokonazol-propikonazol + hlorotalonil
azoksistrobin-epoksikonazol + hlorotalonil
azoksistrobin-ciprokonazol + hlorotalonil

Kako bi se umanjilo štetno dejstvo bolesti potrebno je birati otpornije sorte za uzgoj, duboko zaorati žetvene ostatke koji su izvor zaraze za sledeću godinu, redovno održavati delove pod korovima, sejati repu na istoj parceli tek nakon četiri godine.

Ručno pravljeni klima uređaj

Ručno pravljeni klima uređaj
Nemate klimu? Ipak možete pobediti paklene vrućine.
1Potrebno je:

1 kofa zapremine od 15-20 litara
1 unutrašnja stiropor kofa
1 PVC cev dužine oko 30 cm.
1 testera za rupe
1 prenosni ventilator
1 nož
1 bokal zamrznute vode

1). Elementi za ovaj posao su jeftini i lako dostupni. 22). Postavite ventilator naopako na poklopac kante i obeležite liniju.33). Sa korišćenjem noža morate biti veoma oprezni dok ne isečete celu dužinu linije. Isecite polako koristeći pokrete kao kod testerisanja. Moraćete da sečete pažljivo i lagano da bi dobili dobro uklapanje sa ventilatorom.44). Postavite ventilator po strani, kao na slici u izrezanu rupu.55). Stegnite ili držite kofu bezbedno i izbušite tri rupe sa strane na kofi sa testerom za rupe.66). Ubacite unutrašnju stiropor kofu u plastičnu kofu i izbušite rupe kroz prethodno izbušene rupe.77). Ručnom testerom Isecite PVC cev na tri komada od oko 7 do 10 cm. u dužinu.88). Gurnite isečene delove PVC cevi u rupe. One bi trebalo da budu taman i mogu biti dodatno zaptivene pur penom iznutra ako je potrebno.99). Isecite gornji deo stiropor kofe, odnosno poklopac za smeštaj ventilatora. Ovo  nije teško jer će uređaj raditi bez poklopca, ovim će se pomoći izolovanje leda u kofi i produžiti vreme rada koje bi trebalo da bude oko šest sati.1010). Postavite zamrznuti balon vode u kofu i stavite poklopac od stiropora na mesto. Pričvrstite plastični poklopac sa ugrađenim ventilatorom i priključite novi portabl klima uređaj. Uživajte u hladovini, (oko 20Cº) je temperatura vazduha koji izlazi iz uređaja.11Pažnja: Ne dozvolite da ventilator dolazi u kontakt sa vodom. Koristite smrznute plastične flaše vode a ne kockice leda zbog bezbednosti.