Zabeleženo prisustvo grinje na soji

Masovnoj pojavi grinje-Tetranychus urticae u usevu soje doprinele su visoke temperature i niska relativna vlažnost vazduha. Tetranychus urticae se najpre javlja na obodima parcela, gde dospava sa zakorovljenih ovratina.

Grinja je prisutna najpre na naličju lista gde siše biljne sokove u blizini lisnih nerava. List dobija karakteristične srebrnkaste pege koje se zapažaju na licu lista. Jako napadnuto lišće požuti i suši se, dok mahune brže sazrevaju a zrno je sitnije. Prinos se može umanjiti do 30%.

11758798_543238819163602_566990930_n

Ukoliko se na vreme utvrdi prisustvo štetočine u usevu, hemijsko tretiranje se može izvesti na ivičnim delovima parcele. Za tretiranje se koriste akaricidi različitog mehanizma delovanja, pri čemu se tretman mora ponoviti posle 8-10 dana zbog prisustva različitih stadijuma razvića.

Neke od aktivnih materija koje su efikasne u suzbijanju su: abamektin i fenpiroksimat.Tretitanje je potrebno obavljati uz dodatak okvašivača i u večarnjim časovima.

Izgradnja sportske balon sale

Balon sala u Jarku
Izgradnja sportske balon sale u Jarku je u toku!Kako prenosi Sremska TV,  radovi će biti završeni do kraja 2014. godine, odnosno u naredne dve nedelje.

Sportska balon sala se gradi u dvorištu Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, biće površine oko 900 kvadratnih metara i za nju je iz gradskog budžeta izdvojeno oko 21 miliona dinara (nešto više od 170.000 eur).

balon sala u Jarku


Balon salom u Jarku se, pre svega, rešava pitanje nastave fizičkog vaspitanja u OŠ JJ Zmaj u Jarku tokom zime.
Takođe će se izdavati sportskim klubovima i udruženjima za treninge.

Izgradnjom balon sale pruža se mogućnost i ostalim meštanima da se bave sportom i tokom zimskih dana.

Prilog o Jarku

U našem selu se ponekad dešavaju lepe i pozitivne stvari.

Zahvaljujući ovim momcima, aktivistima ekološkog udruženja “Savski talas” iz Jarka, selo je dobilo PET kontejnere za odlaganje plastike, ulične kante za smeće i ostali propratni materijal potreban za očuvanje životne sredine u ovom prelepom sremskom selu.
Oni brinu o čistoći sela, spram svojih mogućnosti i obaveza, bez novčane nadoknade ili ličnog interesa.

Pogledajte prilog o njima.